Příprava a zajištění STK

Náš autoservis zajišťuje přípravu osobních vozů a motocyklů na technickou kontrolu. Pro ni platí obecně tato pravidla:

 

Osobní vozidla
 
Vlastníci osobních vozidel se musí poprvé dostavit na STK po 4 letech od koupě nového vozidla. Platnost následujících technických kontrol je 2 roky. Vyjímku ovšem tvoří vlastníci vozidel autoškoly, taxislužby a vozidel s právem přednosti v jízdě (vozidla s modrým majákem), kteří se musí dostavit na první technickou kontrolu nejpozději 1 rok od koupě nového vozidla a následné technické kontroly musí být absolvovány taktéž každý rok.
V náslející části je vypsaný přehled dokumentů potřebných k absolvování technické prohlídky a definice jednotlivých typů technických prohlídek. Pokud se nechce zabývat papírováním a čekáním ve frontách kvůli absolvování technické prohlídky, kontaktujte nás pomocí formuláře zde.
Potřebné doklady k pravidelné technické prohlídce:
Technický průkaz (velký technický průkaz)
OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
Protokol o měření emisí (platný)
Osvědčení o měření emisí (malá zelená nebo růžová kartička)
Potřebné doklady k opakované technické prohlídce:
Technický průkaz (velký technický průkaz)
OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
Protokol o měření emisí (platný)
Osvědčení o měření emisí (malá zelená nebo růžová kartička)
Protokol o pravidelné technické prohlídce
Potřebné doklady k technické prohlídce na žádost zákazníka:
Technický průkaz (velký technický průkaz)
OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
Potřebné doklady k evidenční kontrole:
Technický průkaz (velký technický průkaz)
OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
Pravidelnou technickou prohlídkou je prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.Opakovaná technická prohlídka je prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, 
na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo úpravám na vozidle.Tato prohlídka bude provedena bez objednání a za sníženou sazbu a může být provedena pouze v STK, která prováděla pravidelnou technickou prohlídku.Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu a za plnou sazbu.
Technická prohlídka na žádost zákazníka je prohlídkou provedenou v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.
Evidenční kontrola je technická prohlídka silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.Evidenční kontrolu provádí zákazník vždy před registrací vozidla – tj. např. při převodu vozidla, při registraci individuelně dovezeného ojetého vozidla ze zahraničí.
Technická kontrola – individuelní dovoz
Jedná se o technickou kontrolu před schválením technické způsobilosti vozidla, např. individuálně dovezeného vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla schválena v ČR a které dosud nebylo v ČR registrováno.